Ознаке

ПОСВЕЋЕНО ДРВО – ЗАПИС

 

Сви су путеви Господњи милост и истина.

Сви су путеви Западне Европе немилост и лаж. Бога су тамо

сместили у Музеј, а овде на брежуљке,

не да би га задржали на уздама.

Јер Бог више воли живописне пределе,

тргове, цркве , манастире,

врхове брда и долине,обичне људе, најобичније, најнезнатније,села и засеоке, изворе и бачије.

Бог је вечно на ногама.

Бог нам иде у сусрет.

*

Родио сам се да живим и да наставим

тамо где су застали најбољи у мојој

фели, да објединим започето и прекинуто,

све покушаје, да ништа не оставим у траљама,

да снагу тела и ума трошим на каљење

старог и новог гвожђа,

да оснивам нова сазвежђа, земље и светове,

шуме и бачије, куће и гробнице,

рибњаке и видиковце, јер је све

садржано у мени, као у жиру, а за живот ми –

као и Луису де Камоенсу, схватих у четрдесет и шестој –

(Одломак из Свеске Сахара Амазон)

________________

CONSECRATED TREE – ZAPIS

 

All ways of the Lord are mercy and truth.

All ways of Western Europe are cruelty and lie. There, they put God

in the Museum, and here on the hills,

not to keep him reined in.

because God prefers scenic beauty,

squares, churches, monasteries,

hilltops and valleys, ordinary people, most ordinary, most insignificant villages and hamlets, springs and cottages.

God is forever on his feet.

God is walking up to meet us.

*

I was born to live and to continue

where the best of my kind stopped,

to join what was started and cut short,

all attempts, to leave nothing in rags,

to use the strength of body and mind on tempering

old and new iron,

to found new constellations, earths and worlds,

forests and cottages, houses and crypts,

fishponds and vantage points, because everything

is contained in me, as in an acorn, that I need to live –

just like Luís de Camões, I realized at forty-six –

 Belatukadruz

(Excerpt from Notebooks Sahara Amazo)